Nordisk hæderstegn

Det Nordiska Förbundet för Fotografi har i dag 18.09.2018 beviljat ett nordiskt hederstecken i fotografi NSMiF/b till fotograf Søren Skov